Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2014

nowanazwa
14:18
3893 69b5
Reposted fromretaliate retaliate viaimchuckbasss imchuckbasss

July 15 2014

nowanazwa
21:14
9562 f8e2
Reposted fromla-luna la-luna viakrainakredek krainakredek
nowanazwa
21:09
6731 2ee3 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialitka litka

July 10 2014

nowanazwa
22:00
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viajaerk jaerk
nowanazwa
21:52
3257 645f
Reposted fromcleanout cleanout viajaerk jaerk

July 06 2014

nowanazwa
17:33
9003 3bfd
Reposted fromretaliate retaliate viasusansthebest susansthebest
nowanazwa
17:26
4528 32bf
Reposted fromfelicka felicka vianaelienn naelienn
nowanazwa
17:11
17:07
nowanazwa
17:05
5708 7b84
Reposted fromblueinsane blueinsane viaamagicalplace amagicalplace
nowanazwa
13:07
8149 9c42
Reposted frompanjezusnarowerze panjezusnarowerze viasober sober
nowanazwa
13:04
7924 a72f
Reposted frompesy pesy viakrainakredek krainakredek
nowanazwa
13:04
6983 537f
13:01
2316 adff 500

chezpicker-uk:

A Maldives beach awash in bioluminescent Phytoplankton looks like an ocean of stars

13:00
6650 b8f8 500
Reposted fromcuty cuty viaRani Rani
nowanazwa
12:17
9362 dcd1 500
Reposted fromliterature literature viakrainakredek krainakredek
nowanazwa
12:16
Reposted fromedwes edwes viaadhara adhara

June 29 2014

nowanazwa
11:50
8020 79aa
Reposted fromusual usual viabesen besen

June 24 2014

nowanazwa
22:30
Ad for a photo manipulation company in Poland
Reposted fromvolldost volldost vianoisetales noisetales
nowanazwa
22:27
8743 34e9
Reposted frommarcezz marcezz viaborsuk borsuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl